dr hab. Adriana Łukaszewicz
a.lukaszewicz@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

makroekonomia, stosunki międzynarodowe; rynki finansowe państw Zatoki Perskiej; polityki gospodarcze państw Bliskiego Wschodu; gospodarka światowa; rynek energetyczny