Politolożka Uczelnia Obszary
zainteresowań
Obszar
terytorialny
dr
Dorota Rdzanek
Uniwersytet Szczeciński Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Europeistyka: europejskie partie polityczne; polityki unijne;
Europa Zachodnia
Polska
Unia Europejska
dr hab. prof. US
Małgorzata Kamola-Cieślik
Uniwersytet Szczeciński Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Zachodnia
Polska
dr
Katarzyna Zawadzka
Uniwersytet Szczeciński Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; mniejszości narodowe i etniczne; partie i systemy partyjne;
Polska
dr
Monika Potkańska
Uniwersytet Szczeciński Europeistyka: prawo i instytucje europejskie;
Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Unia Europejska
dr hab.
Marzenna Giedrojć
Uniwersytet Szczeciński Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe; mniejszości narodowe i etniczne;
Polska
dr
Dorota Kowalewska
Uniwersytet Szczeciński Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europeistyka: integracja europejska;
Polska
Unia Europejska
dr hab. prof. US
Renata Podgórzańska
Uniwersytet Szczeciński Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Bałkany
Polska
dr
Luiza Wojnicz-Smal
Uniwersytet Szczeciński Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Unia Europejska
dr
Liana Hurska-Kowalczyk
Uniwersytet Szczeciński Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab. prof. UO
Aleksandra Trzcielińska-Polus
Uniwersytet Opolski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka zagraniczna;
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
Polska
dr hab. prof. UO
Nataliya Antonyuk
Uniwersytet Opolski Polska
dr
Barbara Curyło
Uniwersytet Opolski Europeistyka: integracja europejska;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Unia Europejska
dr
Joanna Kulska
Uniwersytet Opolski Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Polska
dr hab. prof. UO
Wiesława Piątkowska-Stepaniak
Uniwersytet Opolski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; mniejszości narodowe i etniczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Ameryka Północna
Polska
dr
Ewa Ganowicz
Uniwersytet Opolski Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Polska
dr
Ewa Skrabacz
Uniwersytet Opolski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Polska
dr
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Uniwersytet w Białymstoku Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; polityka zagraniczna;
Ameryka Północna
Bliski i Środkowy Wschód
dr hab. prof. UwB
Joanna Sadowska
Uniwersytet w Białymstoku Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Polska
dr hab. prof. UWM
Teresa Astramowicz-Leyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne; myśl polityczna i teoria polityki; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Środkowa i Wschodnia
Polska
dr
Anna Skolimowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Europeistyka: polityki unijne;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; polityka zagraniczna;
Unia Europejska
dr hab.
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne; prawo i instytucje europejskie;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Polska
Unia Europejska
dr
Mira Malczyńska-Biały
Uniwersytet Rzeszowski Europeistyka: polityki unijne;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Unia Europejska
dr
Beata Springer
Uniwersyet Zielonogórski Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Polska
dr hab. prof.
Aleksandra Kruk
Uniwersyet Zielonogórski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Europa Zachodnia
dr
Kamila Sierzputowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Zachodnia
Polska
dr
Magdaleny Bierzyńskiej-Sudoł
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europa Zachodnia
Polska
dr hab. prof. UKW
Ewa Szatlach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Europeistyka: integracja europejska;
Europa Zachodnia
Unia Europejska
dr
Izabela Kapsa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Nauki polityczne: systemy polityczne;
Europa Zachodnia
dr hab. prof. UJK
Lucyna Rajca
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
Polska
dr hab. prof. UJK
Agata Włodkowska-Bagan
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Azja
Europa Środkowa i Wschodnia
Polska
dr
Katarzyna Gruszko
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Ameryka Północna
dr
Anna Zagórska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Polska
dr hab. prof. UJK
Agnieszka Kasińska-Metryka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki; przywództwo polityczne;
Europa Zachodnia
dr hab. prof. UJK
Iwona Wrońska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: systemy polityczne;
Ameryka Północna
dr
Magdalena Tomala
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Europa Zachodnia
dr
Joanna Grzela
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Zachodnia
Unia Europejska
dr
Jolanta Szymańska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Europeistyka: integracja europejska; prawo i instytucje europejskie;
Unia Europejska
dr
Marlena Drygiel-Bielińska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Unia Europejska
dr hab.
Danuta Gibas-Krzak
Akademia im. Jana Długosza Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Bałkany
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Małgorzata Soja
Akademia im. Jana Długosza Europeistyka: integracja europejska;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Ameryka Północna
Unia Europejska
dr
Sylwia Górzna
Akademia Pomorska Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe;
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Europa Zachodnia
dr hab. prof. UW
Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe; media i systemy medialne;
Europa Zachodnia
dr
Marta Jas-Koziarkiewicz
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europeistyka: polityki unijne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Unia Europejska
dr
Justyna Miecznikowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Europeistyka: polityki unijne;
Europa Zachodnia
Unia Europejska
dr
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; polityka zagraniczna; procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Europa Zachodnia
Polska
dr
Jadwiga Nadolska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne;
Europeistyka: polityki unijne;
Europa Zachodnia
Unia Europejska
dr hab.
Marta Witkowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Europeistyka: europejskie partie polityczne; integracja europejska; prawo i instytucje europejskie; procesy decyzyjne;
Unia Europejska
dr
Monika Poboży
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Europeistyka: polityki unijne; prawo i instytucje europejskie; procesy decyzyjne;
Unia Europejska
dr hab.
Renata Mieńkowska-Norkiene
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne;
Unia Europejska
dr hab.
Anna Wierzchowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: ruchy społeczne i polityczne;
Europeistyka: prawo i instytucje europejskie;
Unia Europejska
dr
Marta de Zuniga
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; myśl polityczna i teoria polityki;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Radzisława Gortat
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; ruchy społeczne i polityczne; systemy polityczne;
Azja
Europa Środkowa i Wschodnia
Polska
dr hab. prof. UW
Izabela Malinowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Polska
Unia Europejska
dr
Beata Górowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe; systemy polityczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Polska
prof. UW dr hab.
Jolanta Itrich-Drabarek
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Unia Europejska
dr
Andżelika Mirska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Europa Zachodnia
dr
Małgorzata Kaczorowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Europa Zachodnia
Polska
dr
Anna Materska-Sosnowska
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Europa Zachodnia
Polska
dr
Aleksandra Gasztold
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Europa Zachodnia
dr
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: inne;
Europa Zachodnia
dr
Janina Petelczyc
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne;
Ameryka Południowa
Ameryka Środkowa
dr hab.
Adriana Łukaszewicz
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Bliski i Środkowy Wschód
dr
Aleksandra Jarczewska-Romaniuk
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Ameryka Północna
dr
Karina Jędrzejowska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Afryka
Azja
dr
Barbara Regulska-Ingielewicz
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Ameryka Północna
dr hab.
Karina Marczuk
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo: inne;
Unia Europejska
dr hab.
Katarzyna Kołodziejczyk
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Polska
Unia Europejska
dr hab.
Joanna Starzyk-Sulejewska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Unia Europejska
prof. zw. dr hab.
Grażyna Michałowska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Inne
dr
Dorota Heidrich
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; migracje międzynarodowe; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Afryka
Unia Europejska
dr
Anna Solarz
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; polityka zagraniczna;
Bliski i Środkowy Wschód
dr
Anita Oberda-Monkiewicz
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Ameryka Południowa
Ameryka Północna
dr hab.
Agnieszka Bieńczyk-Missala
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; polityka zagraniczna;
Polska
dr
Kamila Pronińska
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo energetyczne; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Środkowa i Wschodnia
Polska
Unia Europejska
dr
Anna Wojciuk
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Inne
dr
Alicja Curanović
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; polityka zagraniczna;
Europa Środkowa i Wschodnia
prof. zw. dr hab.
Justyna Zając
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Ameryka Północna
Bliski i Środkowy Wschód
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
Polska
Unia Europejska
dr hab.
Marta Kijewska-Trembecka
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Polska
Ameryka Północna
dr hab. prof. UP
Magdalena Mikołajczyk
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne;
Polska
dr hab. prof. UP
Katarzyna Sobolewska-Myślik
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
Unia Europejska
dr hab. prof. UP
Joanna Bar
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Afryka
dr
Olga Szura-Olesińska
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Inne
dr
Patrycja Szostok
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
dr hab.
Agnieszka Turska-Kawa
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: przywództwo polityczne;
Inne
dr
Katarzyna Brzoza
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
dr
Grażyna Pawlik
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
dr
Monika Kornacka-Grzonka
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Dagmara Głuszek-Szafraniec
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: inne; doktryny polityczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Mirosława Wielopolska-Szymura
Uniwersytet Śląski Dziennikarstwo: komunikowanie masowe; media i systemy medialne;
Inne
dr
Joanna Lustig
Uniwersytet Śląski Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Natalia Stępień-Lampa
Uniwersytet Śląski Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Ewelina Wiszczun
Uniwersytet Śląski Europeistyka: polityki unijne;
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Unia Europejska
dr
Bożena Zasępa
Uniwersytet Śląski Polityki społeczne: polityka rodzinna; zabezpieczenie społeczne;
Inne
dr
Katarzyna Czornik
Uniwersytet Śląski Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Ameryka Północna
Bliski i Środkowy Wschód
Polska
dr
Małgorzata Kubicka
Uniwersytet Śląski Europeistyka: integracja europejska;
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Inne
dr hab.
Małgorzata Myśliwiec
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Unia Europejska
Europa Zachodnia
Afryka
dr
Małgorzata Domagała
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Małgorzata Lorencka
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Europa Zachodnia
dr
Anna Czyż
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Marta Obrębska
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Bożena Pietrzko
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne;
Inne
dr
Bogusława Podsiadło
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Polska
Europa Zachodnia
dr
Agnieszka Turoń-Kowalska
Uniwersytet Śląski Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Inne
dr
Barbara Kijewska
Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo: komunikowanie masowe;
Inne
dr
Małgorzata Leszczyńska
Uniwersytet Gdański Nauki polityczne: inne;
Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Uniwersytet Gdański Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Beata Słobodzian
Uniwersytet Gdański Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Margot Stańczyk-Minkiewicz
Uniwersytet Gdański Nauki polityczne: inne;
Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Inne
dr hab.
Sylwia Mrozowska
Uniwersytet Gdański Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Joanna Rosłon-Żmuda
Uniwersytet Gdański Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Polska
dr
Joanna Leska-Ślęzak
Uniwersytet Gdański Polityki społeczne: inne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Anna Kalinowska-Żeleźnik
Uniwersytet Gdański Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika;
Inne
dr
Dorota Murzyn
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Europeistyka: integracja europejska;
Unia Europejska
dr
Agnieszka Bryc
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Środkowa i Wschodnia
Bliski i Środkowy Wschód
dr hab.
Antonina Kozyrska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab. prof. UWr
Katarzyna Gelles
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: inne;
Europa Zachodnia
dr
Lucyna Czechowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Polska
Unia Europejska
dr
Marzena Cichosz
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika;
Inne
dr
Katarzyna Kobielska
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Inne
dr hab. prof. UMK
Sylwia Galij-Skarbińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Nauki polityczne: systemy polityczne;
Polska
dr
Alicja Lisowska
Uniwersytet Wrocławski Europeistyka: polityki unijne;
Unia Europejska
dr hab. prof. UMK
Joanna Marszałek-Kawa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Nauki polityczne: systemy polityczne;
Unia Europejska
dr hab.
Maria Wincławska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Australia i Oceania
dr
Iwona Macek
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Małgorzata Alberska
Uniwersytet Wrocławski Polityki społeczne: inne;
Polska
dr hab.
Krystyna Rogaczewska
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Inne
dr hab.
Barbara Rogowska
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
prof. zw. dr hab.
Bogusława Dobek-Ostrowska
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Alina Balczyńska-Kosman
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; polityki unijne;
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe;
Unia Europejska
dr hab. prof. Uwr
Janina Fras
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
dr
Maria Gmerek-Maciuk
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe;
Inne
dr hab.
Lucyna Szot
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
dr hab. prof. UWr
Katarzyna Zamorska
Uniwersytet Wrocławski Polityki społeczne: inne;
Unia Europejska
dr hab.
Beata Przybylska-Maszner
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; polityki unijne;
Unia Europejska
dr
Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
Uniwersytet Wrocławski Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Marta Balcerek-Kosiarz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Polska
Europa Zachodnia
dr hab.
Marta Makuch
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Dominika Narożna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Polska
dr
Agnieszka Bielawska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: integracja europejska;
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe;
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; polityka zagraniczna;
Polska
Unia Europejska
Europa Zachodnia
dr
Joanna Skrzypczyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: polityki unijne;
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Unia Europejska
dr hab.
Dorota Moroń
Uniwersytet Wrocławski Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Magdalena Lorenc
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: inne;
Polska
dr hab.
Adriana Dudek
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Beata Pająk-Patkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Karolina Borońska-Hryniewiecka
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Europeistyka: integracja europejska;
Inne
dr hab. prof. UAM
Anita Adamczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Polska
dr hab.
Wiesława Jednaka
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr
Joanna Kozierska
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr hab.
Elżbieta Lesiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: integracja europejska;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Polska
Unia Europejska
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Monika Wichłacz
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr
Joanna Trajman
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Helena Giebień
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Anna Jagiełło-Szostak
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Bałkany
dr hab. prof. UWr
Larysa Leszczenko
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab.
Elżbieta Szyszlak
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab. prof. Uwr
Magdalena Ratajczak
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Magdalena Kacperska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: polityki unijne;
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Polska
Unia Europejska
dr
Justyna Arendarska
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
prof. zw. dr hab.
Beata Ociepka
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: PR i marketing medialny;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne;
Inne
dr
Justyna Bokajło
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Agnieszka Vetulani-Cęgiel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Europeistyka: integracja europejska;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Polska
Unia Europejska
dr
Małgorzata Łakota-Micker
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne;
Inne
dr
Anna Umińska-Woroniecka
Uniwersytet Wrocławski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne;
Inne
prof. zw. dr hab.
Elżbieta Stadtmüller
Uniwersytet Wrocławski Europeistyka: integracja europejska;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Inne
dr hab. prof. UMCS
Ewa Maj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; partie i systemy partyjne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Polska
dr hab.
Renata Duda
Uniwersytet Wrocławski Europeistyka: integracja europejska; prawo i instytucje europejskie;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Renata Kunert-Milcarz
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr hab.
Patrycja Matusz-Protasiewicz
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr hab. prof. UAM
Anna Potyrała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; migracje międzynarodowe;
Unia Europejska
dr
Aneta Dawidowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Polska
dr
Wioletta Aumer
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Natasza Lubik-Reczek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: integracja europejska;
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Unia Europejska
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Eleonora Kirwiel
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: inne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab. prof. UWr
Aldona Wiktorska-Święcka
Uniwersytet Wrocławski Inne
dr hab. prof. UAM
Magdalena Musiał-Karg
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; systemy polityczne;
Europeistyka: integracja europejska;
Unia Europejska
dr hab.
Monika Klimowicz
Uniwersytet Wrocławski Europeistyka: integracja europejska;
Inne
dr
Ewelina Podgajna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki;
Polska
dr hab.
Małgorzata Michalewska-Pawlak
Uniwersytet Wrocławski Europeistyka: integracja europejska;
Inne
dr
Joanna Dyduch
Uniwersytet Wrocławski Inne
dr hab.
Paulina Matera 
Uniwersytet Łódzki Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka zagraniczna;
Ameryka Północna
dr hab. prof. UMCS
Alicja Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Polska
dr hab.
Anna Pacześniak
Uniwersytet Wrocławski Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Polska
Unia Europejska
dr
Maria Eleonora Hebisz
Uniwersytet Łódzki Nauki polityczne: inne;
Ameryka Południowa
Ameryka Środkowa
dr hab. prof. UŁ
Małgorzata Pietrasiak
Uniwersytet Łódzki Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Azja
dr
Justyna Kięczkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Europeistyka: polityki unijne;
Unia Europejska
prof. zw dr hab.
Alicja Stępień-Kuczyńska 
Uniwersytet Łódzki Nauki polityczne: systemy polityczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab. prof. UMSC
Katarzyna Krzywicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo energetyczne; polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Ameryka Południowa
Ameryka Środkowa
dr
Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Uniwersytet Łódzki Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
dr
Agata Włodarska
Uniwersytet Łódzki Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Justyna Misiągiewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Europeistyka: integracja europejska;
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo energetyczne; polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Unia Europejska
Azja
dr hab.
Ewa Marciniak
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika;
Inne
dr
Magdalena Rekść
Uniwersytet Łódzki Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Bałkany
dr
Anna Moraczewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: globalizacja; międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Unia Europejska
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab.
Agnieszka Rothert
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr
Joanna Ciesielska-Klikowska
Uniwersytet Łódzki Europeistyka: integracja europejska;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
dr
Katarzyna Stachurska-Szczesiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Europeistyka: inne; polityki unijne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Unia Europejska
Afryka
Bliski i Środkowy Wschód
dr hab.
Beata Surmacz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Polska
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Joanna Gajda
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Małgorzata Kmak
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Liliana Węgrzyn-Odzioba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Bezpieczeństwo: inne;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Unia Europejska
dr
Ewa Fogelzang-Adler
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; myśl polityczna i teoria polityki;
Dziennikarstwo: inne;
Polska
dr hab. prof. UMCS
Agata Ziętek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: inne;
Azja
dr
Barbara Węglarz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Joanna Sanecka-Tyczyńska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne;
Polska
dr
Agata Tasak
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: doktryny polityczne; kościoły i związki wyznaniowe; myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr
Irma Słomczyńska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Unia Europejska
dr
Sabina Sanetra-Półgrabi
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: inne;
Dziennikarstwo: inne;
Inne
dr
Ewa Godlewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europa Zachodnia
dr hab. prof. UP
Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe;
Inne
dr
Katarzyna Kuć-Czajkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Unia Europejska
dr
Sabina Olszyk
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Nauki polityczne: inne;
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe;
Bezpieczeństwo: cyberbezpieczeństwo;
Inne
prof. zw. dr hab.
Bożena Dziemidok-Olszewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Polska
dr
Joanna Świątkowska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Inne
dr
Monika Kowalska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Polska
dr hab.
Małgorzata Podolak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Polska
dr
Agnieszka Bejma
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: ruchy społeczne i polityczne;
Inne
dr
Justyna Otto
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: przywództwo polityczne; systemy polityczne;
Inne
dr
Alicja Gontarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Inne
dr
Aleksandra Seklecka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dziennikarstwo: media i systemy medialne; PR i marketing medialny;
Inne
dr
Ewelina Kancik-Kołtun
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: inne;
Dziennikarstwo: inne;
Inne
dr
Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Barbara Brodzińska-Mirowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Inne
dr
Dorota Litwin-Lewandowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: inne;
Inne
dr hab.
Anna Sroka
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr
Joanna Piechowiak- Lamparska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Inne
dr
Agnieszka Ziętek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Joanna Modrzyńska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr hab.
Anna Szustek
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; ruchy społeczne i polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr hab. prof. UMK
Danuta Karnowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne;
Inne
dr
Urszula Kurcewicz
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: inne;
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Inne
dr
Anna Szwed-Walczak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr hab. prof. UW
Grażyna Ulicka
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; ruchy społeczne i polityczne; systemy polityczne;
Inne
prof. zw. dr hab.
Maria Marczewska-Rytko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: inne;
Inne
dr hab. prof. UAM
Dorota Piontek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika;
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe;
Inne
dr
Dorota Maj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe; marketing polityczny i socjotechnika; myśl polityczna i teoria polityki; ruchy społeczne i polityczne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Małgorzata Ołdak
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: polityka rodzinna;
Inne
dr hab. prof. UAM
Agnieszka Stępińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr hab. prof. UW
Barbara Szatur-Jaworska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: pomoc i integracja społeczna;
Inne
dr
Ewa Jurga-Wosik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Europeistyka: integracja europejska;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr hab. prof. UMCS
Hanna Dumała
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Inne
dr hab. prof. UW
Grażyna Firlit-Fesnak
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: kobiety i równouprawnienie; migracja i stosunki etniczne;
Inne
dr
Paulina Pospieszna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: inne;
Stosunki międzynarodowe: organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Inne
dr
Justyna Godlewska- Szyrkowa
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: polityka imigracyjna i migracyjna; polityka zatrudnienia;
Inne
dr hab.
Katarzyna Marzęda-Młynarska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; polityka zagraniczna;
Inne
dr
Natalia Klejdysz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; ruchy społeczne i polityczne;
Inne
dr hab.
Emilia Jaroszewska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne;
Inne
dr
Joanna Rak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Katarzyna Mojska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Bezpieczeństwo: inne;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Inne
dr
Justyna Łukaszewska-Bezulska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne;
Inne
dr
Iwetta Andruszkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: inne;
Inne
dr hab.
Barbara Rysz-Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Ewelina Panas
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Anna Sakson-Boulet
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Stosunki międzynarodowe: globalizacja; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe;
Inne
dr
Kinga Smoleń
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Mariola Kordas- Surowiec
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: polityka rodzinna; polityka zatrudnienia;
Inne
dr hab. prof. UAM
Jolanta Bryła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Bezpieczeństwo: inne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr hab. prof. UMSC
Krystyna Trembicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Małgorzata Kołodziejczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr hab. prof. UW
Ewa Leś
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: kobiety i równouprawnienie; polityka ludnościowa; polityka rodzinna;
Inne
dr
Julita Runc
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nauki polityczne: inne;
Inne
prof. zw. dr hab.
Iwona Hofman
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Małgorzata Adamik-Szysiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne; PR i marketing medialny;
Inne
dr hab. prof UW
Małgorzata Szylko-Skoczny
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne; polityka zatrudnienia;
Inne
dr hab. prof. UMCS
Ilona Biernacka-Ligięza
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Magdalena Modrzejewska
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: inne;
Ameryka Północna
dr hab.
Grażyna Spytek-Bandurska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: polityka zatrudnienia;
Inne
dr hab.
Krystyna Leszczyńska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Polityki społeczne: inne;
Inne
dr hab.
Anna Kurowska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: polityka rodzinna;
Inne
dr hab.
Małgorzata Zachara
Uniwersytet Jagielloński Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; globalizacja; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Polska
Ameryka Północna
dr hab.
Ewa Nowak-Teter
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; mniejszości narodowe i etniczne;
Inne
dr
Maria Theiss
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: inne;
Inne
dr hab. prof UW
Gertruda Uścińska
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne;
Inne
dr hab.
Lidia Pokrzycka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dt
Anna Bartnik
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Ameryka Północna
dr
Beata Samoraj-Charitonow
Uniwersytet Warszawski Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne; zabezpieczenie społeczne;
Inne
dr
Agnieszka Aleksy-Szucsich
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Inne
dr
Alicja Głuszek
Uniwersytet Jagielloński Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe; procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Ameryka Północna
dr
Beata Romiszewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: globalizacja; międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Inne
dr
Agnieszka Demczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne;
Inne
dr
Paulina Napierała
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Ameryka Północna
dr
Anna Wróbel
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Inne
dr
Magdalena Lesińska-Staszczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr
Katarzyna Mieczkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr hab.
Grażyna Strnad
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne;
Bliski i Środkowy Wschód
dr
Katarzyna Radzik-Maruszak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Olga Barbasiewicz
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: inne;
Azja
dr
Monika Sidor
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Teresa Łozińska
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: inne;
Azja
dr hab.
Ewa Trojnar
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: inne;
Azja
dr
Justyna Wasil
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Joanna Wardęga
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: inne;
Azja
dr
Marta Michalczuk-Wlizło
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr
Renata Kurpiewska-Korbut
Uniwersytet Jagielloński Bezpieczeństwo: inne;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Bliski i Środkowy Wschód
dr
Małgorzata Kołaczek
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Natasza Styczyńska
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: inne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Aleksandra Matykiewicz-Włodarska
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr
Anna Jach
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: inne;
Europa Środkowa i Wschodnia
dr hab.
Irena Rysińska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Inne
dr hab.
Joanna Sondel-Cedarmas
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Europa Zachodnia
dr
Paula Marcinkowska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: inne;
Unia Europejska
dr
Magdalena Góra
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: inne;
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Polska
Unia Europejska
dr
Agata Krzywdzińśka
Uniwersytet Jagielloński Dziennikarstwo: komunikowanie masowe; media i systemy medialne;
Polska
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
Ameryka Północna
dr
Hanna Schreiber
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Inne
dr hab.
Agnieszka Bógdał-Brzezińska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Inne
dr
Iwona Wyciechowska
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: globalizacja; migracje międzynarodowe;
Inne
prof. zw. dr hab.
Irena Stawowy-Kawka
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Bałkany
dr
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Bałkany
dr hab.
Agnieszka Kastory
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: inne;
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
dr
Marta Polaczek-Bigaj
Uniwersytet Jagielloński Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Polska
dr hab.
Dorota Pietrzyk-Reeves
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Polska
dr
Julia Grochocka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne;
Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne;
Inne
dr hab.
Beata Kosowska-Gąstoł
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Inne
dr
Agnieszka Nitszke
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: partie i systemy partyjne;
Europeistyka: integracja europejska; prawo i instytucje europejskie;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne;
Polska
Unia Europejska
dr
Violetta Gul-Rechlewicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika;
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Inne
dr
Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Inne
dr
Magdalena Molendowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr
Edyta Chwiej
Uniwersytet Jagielloński Bezpieczeństwo: inne;
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; polityka zagraniczna;
Ameryka Południowa
Ameryka Środkowa
Azja
dr
Agnieszka Zaremba
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr
Magdalena Trzcionka
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze;
Inne
dr
Alina Kaszkur
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Nauki polityczne: inne;
Inne
dr
Joanna Mormul
Uniwersytet Jagielloński Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe;
Stosunki międzynarodowe: inne;
Afryka
dr
Aleksandra Ciżmowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Polityki społeczne: inne;
Inne
dr
Dominika Dziwisz
Uniwersytet Jagielloński Bezpieczeństwo: cyberbezpieczeństwo; polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Ameryka Północna
dr
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Europa Zachodnia
Afryka
dr hab. prof. UJ
Anna Citkowska-Kimla
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne; myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr
Oksana Voytuk
Uniwersytet w Białymstoku Nauki polityczne: inne;
Inne
dr hab.
Małgorzata Kiwior-Filo
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Inne
dr
Justyna Olędzka
Uniwersytet w Białymstoku Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Inne
dr hab. prof. UJ
Barbara Stoczewska
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Inne
dr
Magdalena Kumelska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna;
Ameryka Północna
dr hab. prof. UJ
Ewa Bujwid-Kurek
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: systemy polityczne;
Bałkany
dr
Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Bożena Bankowicz
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne; ruchy społeczne i polityczne;
Inne
dr
Karolina Tybuchowska-Hartlińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
prof. zw. dr hab.
Barbara Krauz-Mozer
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki;
Inne
dr
Ewa Czarkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Małgorzata Kułakowska
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; migracje międzynarodowe;
Europa Zachodnia
dr
Małgorzata Pawlus
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauki polityczne: ruchy społeczne i polityczne;
Inne
dr hab. prof. UJ
Bogusława Bednarczyk
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Inne
dr
Kinga Wojtas-Jarentowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauki polityczne: systemy polityczne;
Inne
dr hab.
Monika Ślufińska
Uniwersytet Jagielloński Nauki polityczne: doktryny polityczne;
Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Katarzyna Grzybowska-Walecka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne;
Inne
dr hab. prof. URz
Agnieszka Pawłowska
Uniwersytet Rzeszowski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Anna Kołomycew
Uniwersytet Rzeszowski Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Inne
dr
Anna Pięta-Szawara
Uniwersytet Rzeszowski Nauki polityczne: doktryny polityczne; myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne;
Inne
dr
Małgorzata Kuś
Akademia im. Jana Długosza Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny;
Polityki społeczne: polityka zatrudnienia; zabezpieczenie społeczne;
Inne
dr
Izabela Szkurłat
Akademia Pomorska Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; terroryzm i przestępczość zorganizowana;
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Inne
dr
Dominika Mikucka-Wójtowicz
Uniwersytet Warszawski Nauki polityczne: systemy polityczne;
Unia Europejska
Europa Środkowa i Wschodnia
Europa Zachodnia
dr hab.
Monika Banaś
Uniwersytet Jagielloński Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa;
Inne
dr
Anna Danuta Kobierecka
Uniwersytet Łódzki Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe;
Europa Zachodnia
dr hab.
Urszula Doliwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Dziennikarstwo: media i systemy medialne;
Inne
dr
Patrycja Grzebyk
Uniwersytet Warszawski Stosunki międzynarodowe: inne;
Inne
dr
Beata Górka-Winter
Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa;
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;
Ameryka Północna
Europa Środkowa i Wschodnia
Unia Europejska