dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz
j.nakonieczna@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka międzynarodowa; ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych, zwłaszcza społeczny wymiar globalizacji; transnarodowe ruchy społeczne i aktorzy transnarodowi oraz ich wpływ na politykę międzynarodową; społeczno-tożsamościowe wyzwania migracji międzynarodowych


Granty i projekty:

2009 r. uczestnictwo w projekcie badawczym dotyczącym systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy (projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)