O projekcie

 

Ostatnich pięć dekad przyniosło jakościową zmianę w kwestii wyrównywania podstawowych praw kobiet i mężczyzn. Z badań wynika jednak, że wiele kobiet nauki wciąż mierzy się z problemem tzw. szklanego sufitu (niewidocznych przeszkód stojących na drodze awansu kobiet), część dotyka również tzw. efekt Matyldy (ignorowanie czy pomijanie wkładu kobiet do nauki oraz przypisywanie mężczyznom-naukowcom dokonań badaczek)

Rola kobiet w polskiej politologii sukcesywnie wzrasta. Według UNESCO współczynnik udziału wynosi 48%. Rośnie również liczba kobiet ze stopniem doktora habilitowanego oraz profesora nadzwyczajnego. Pomimo wielu przeciwności, dzięki wytrwałości oraz konsekwencji polskich badaczek, polska politologia coraz częściej ma twarz kobiety.

 

Badania realizowane w ramach projektu Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy są wstępną fazą mającą na celu diagnozę sytuacji polskich kobiet politologów. Badania będą miały charakter eksploracyjny. Ich wyniki stanowić będą źródło inspiracji do działań na rzecz zwiększenia aktywnego udziału i reprezentacji kobiet w naukach o polityce.

 

Inspiracją projektu były zainteresowania i doświadczenia badaczek oraz lektura publikacji dotyczących stanu politologii w Polsce i na świecie, w tym także roli kobiet w nauce oraz w szczególności w naukach o polityce.

Cele

Raport

Raport

Baza badaczek

Baza badaczek

Metodologia


Analiza


Wywiady


Ankieta

Zespół

 

Koordynatorki Projektu

Agata Włodkowska-Bagan – doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Obecnie pracuje na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz British International Studies Association. Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz Polski, a także teorii stosunków międzynarodowych. Klasyfikacja KBN: nauki o polityce. ORCID: 0000-0002-7676-0693.

 

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska – doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Politologii na Wydziale Politologii UP. Prowadzi badania z zakresu: kościołów i związków wyznaniowych, prawa wyznaniowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Klasyfikacja KBN: nauki o polityce, nauki prawne.

 

Współpraca

Joanna Gajdadoktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, socjolożka. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współtworzy i prowadzi społeczne oraz biznesowe projekty szkoleniowe w standardzie HRDBP. Specjalizuje się w planowaniu i realizacji badań, zbieraniu i analizie danych jakościowych, i ewaluacji. Klasyfikacja KBN: nauki o polityce.


Adrian Gorgosz
- doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Naukowiec, przedsiębiorca i wydawca. Specjalizuje się w badaniach ilościowych i analizie danych. Klasyfikacja KBN: nauki o polityce.


Maja Rynkowska
– z wykształcenia polonistka i redaktorka, z zamiłowania edytorka i graficzka. Projektantka stron internetowych, m.in. niniejszej – „Kobiety w polskiej politologii”.