dr hab. Anna Sroka
asroka@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

jakość demokracji na poziomie narodowym i ponadnarodowym; zagadnienia rozliczalności i korupcji; demokracja a kwestie bezpieczeństwa na świecie