dr Ewa Fogelzang-Adler
ewaadler@op.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; myśl polityczna i teoria polityki
Dziennikarstwo: inne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

polska myśl polityczna XX wieku: nurt demokratyczny (1939-1945); najnowsza historia polityczna Polski; komunikowanie polityczne: prasa jako narzędzie propagandy