dr Alicja Lisowska
alicja.lisowska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityki unijne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

UE; polityka ekologiczna UE; północny wymiar UE