dr hab. prof. UW Izabela Malinowska


Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

system prawa w RP; system ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce; instytucje ochrony prawnej w krajach europejskich; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i na świecie; transformacja prawa w Polsce w latach 90.