dr Beata Romiszewska
beata.romiszewska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia prasy; medioznawstwo; prasoznawstwo; teoria komunikowania społecznego