dr Magdalena Rekść
mreksc@o2.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Politologicznych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Bałkany