dr hab. Renata Duda
renata.duda@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska; prawo i instytucje europejskie
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

integracja europejska; prawo europejskie; stosunki międzynarodowe; polityka publiczna