dr Joanna Wardęga
joanna.wardega@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Azja

Tematyka badań:

przemiany społeczeństwa i kultury współczesnych Chin; chińska myśli narodowa i społeczna od XIX do XXI wieku oraz problemy związane z turystyką w Azji Wschodniej