dr Anna Pięta-Szawara
annapieta_szawara@op.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny - Instytut Nauk o Polityce (Rzeszów)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne; myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

filozofia nauki; filozofia polityki; teoria polityki; teoria doktryn politycznych i partii politycznych