dr hab. Sylwia Mrozowska
s.mrozowska@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; strategia rozwoju politycznego; teoria polityki