dr Joanna Kozierska
joanna.kozierska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

systemy polityczne