dr Paulina Pospieszna
paulina.pospieszna@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Stosunki międzynarodowe: organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

konflikty wewnętrzne; mediacje stron trzecich w konfliktach wewnętrznych; szeroko pojęta problematyka współpracy rozwojowej; procesy demokratyzacyjne i przestrzeganie praw człowieka; wspieranie demokracji i pokoju w krajach pokonfliktowych; rola międzynarodowych podmiotów i ich relacje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGOs); upolitycznienie kobiet w krajach pokonfliktowych; bezpieczeństwo społeczeństwa; prawa człowieka a katastrofy naturalne


Granty i projekty:

2014 - Ocena efektywności działań młodych krajów donatorów w wpieraniu demokracji w krajach demokratyzujących się, finansowanie ze środkówNarodowego Centrum Nauki (kierownik projektu)
2010 -
What is the evidence of impact of civil service reform on service delivery in fragile states and other low income countries?, finansowanie ze środków Department for International Development (DFID) Systematic Review Program, UK (Project Reviewer)
2009-2010 -
Evaluating the Impact of Mediation in Civil Wars: Studying Outcomes and Surveying the Mediators, finansowanie ze środków The Folke Bernadotte Academy, Szwecja (Project Researcher)

Zajmuję się tematyką kobiet!