prof. zw. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
bozena.dziemidok-olszewska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

systemy polityczne; system polityczny RP