dr hab. Antonina Kozyrska
kozyrska@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

życie społeczeństw Europy Wschodniej w XX–XXI w., a szczególnie Ukrainy; procesy kulturowe, religijne, narodowościowe oraz relacje między narodami w tym regionie; zagadnienia Polonii na Wschodzie w XX w. i międzynarodowe stosunki kulturalne