dr Iwona Macek
iwona.macek@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka administracyjna; polityka ekologiczna; system samorządu terytorialnego i władzy lokalnej; system służb społecznych; zarządzanie zasobami ludzkimi