dr hab. Monika Klimowicz
monika.klimowicz@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

europejska integracja gospodarcza; rozwój lokalny i regionalny; polityka gospodarcza; integracja europejska


Granty i projekty:

Podmioty gospodarki społecznej w polityce Unii Europejskiej