dr Marta de Zuniga
marta@dezuniga.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

komunikacja polityczna; teorie władzy i wpływu politycznego; opozycja demokratyczna we współczesnej Rosji; debaty o kryzysie demokracji liberalnej; decorum władzy