dr hab. Małgorzata Zachara
malgorzata.zachara@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; globalizacja; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Polska; Ameryka Północna

Tematyka badań:

global governance; dialog międzykulturowy; bezpieczeństwo międzynarodowe; formy współczesnej dyplomacji; międzynarodowy handel bronią


Granty i projekty:

2012-2015 - Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej, Naukowe Centrum Nauki
2012-2014 -
Negocjowanie różnic kulturowych w erze komunikacji cyfrowej, Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA