dr hab. prof. UO Aleksandra Trzcielińska-Polus
apolus@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Opole)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

współczesne stosunki polsko-niemieckie; stosunki międzynarodowe (polityczne i gospodarcze); pogranicza