dr Ewa Godlewska
ewa.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

ochrona mniejszości narodowych w Europie; instytucjonalne gwarancje ochrony mniejszości narodowych w Radzie Europy; mniejszości narodowe na obszarze niemieckojęzycznym; mniejszości narodowe i etniczne w Polsce