dr Ewelina Panas
ewelina.panas@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

soft power; organizacje transnarodowe


Granty i projekty:

Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki