dr Justyna Arendarska
justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikacja społeczna