dr Sabina Sanetra-Półgrabi
sab_san@poczta.onet.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Dziennikarstwo: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

współpraca transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza południowego Polski; rozwój regionalny; wybrane aspekty bezpieczeństwa, w tym zagrożeń transgranicznych, współpraca na rzekach granicznych