dr Anita Oberda-Monkiewicz
aoberda@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Południowa; Ameryka Północna

Tematyka badań:

polityka zagraniczna państw andyjskich; stosunki międzyamerykańskie, rozwój narkobiznesu w Ameryce Łacińskiej, Brazylia w stosunkach międzynarodowych