dr hab. Beata Surmacz
beata.surmacz@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Polska; Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

polityka wschodnia Polski, szczególnie stosunki polsko-ukraińskie; ewolucja form, funkcji, metod i technik dyplomatycznych; prawo dyplomatyczne; teoria stosunków międzynarodowych


Granty i projekty:

1997 - 1999 – grant badawczy Open Society Institute