dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
agnieszka.makarewicz-marcinkiewicz@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna i gospodarcza