dr Katarzyna Brzoza
katarzyna.brzoza@op.pl ; katarzyna.brzoza@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikowanie społeczne; komunikowanie polityczne; system komunikowania lokalnego


Granty i projekty:

Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)