dt Anna Bartnik
anna.bartnik@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

imigracja do USA; amerykańskie prawo imigracyjne; amerykańskie władze lokalne; społeczeństwa latynoamerykańskie; procesy migracyjne Ameryk