dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska
j.starzyk@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; instytucje międzynarodowe; integracja europejska; problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego; historia stosunków międzynarodowych