dr Agnieszka Bryc
a.bryc@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

polityka zagraniczna FR, Polski, Izraela; stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie