dr Agnieszka Nitszke
agnieszka.nitszke@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne
Europeistyka: integracja europejska; prawo i instytucje europejskie
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

integracja europejska i pozaeuropejska; polityki Unii Europejskiej; partie i systemy partyjne; agencje Unii Europejskiej; systemy polityczne i partyjne państw niemieckojęzycznych; Szwajcaria i jej relacje z UE