dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel
a.vetulani-cegiel@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Europeistyka: integracja europejska
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

proces polityczny i kształtowanie prawa w Polsce i Unii Europejskiej; działalność grup interesów i ich organizacji; rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
lobbing w procesie politycznym; komunikowanie społeczne, integracja europejska; społeczeństwo informacyjne, prawo własności intelektualnej; prawo prasowe, medialne; nowe media


Granty i projekty:

2014-2017 - Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej, finansowanie Narodowe Centrum Nauki (staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i kierownik projektu badawczego) „nr 2014/12/S/HS5/00006, okres: 2014 - 2017