dr hab. Krystyna Leszczyńska
kles@hektor.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; systemy polityczne