dr Iwona Wyciechowska
i.e.wyciechowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

współczesne migracje międzynarodowe; geografia polityczna i gospodarcza świata; mocarstwowość a procesy globalizacyjne we współczesnym świecie