dr Joanna Mormul
joanna.mormul@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Afryka

Tematyka badań:

państwa upadłe/dysfunkcyjne; transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych; separatyzmy regionalne; społeczeństwo obywatelskie w krajach rozwijających się; zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce; Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb