dr Katarzyna Kobielska
katarzyna.kobielska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

administracja publiczna