dr Justyna Otto
j.g.otto@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: przywództwo polityczne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

teoria państwa, psychologia polityki; nauka o państwie ze szczególnym uwzględnieniem reżimów politycznych zwłaszcza niedemokratycznych oraz relacji: państwo a wojna; przywództwo polityczne głównie w świetle procesów personalizacji polityki i mediatyzacji polityki; nauka o polityce ze wskazaniem na zależności między polityką a etyką oraz polityką a historią; patologie w polityce; biopolityka