dr Anna Jach
anna.jach@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Rosji i Europy Wschodniej (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

najnowsza historia polityczna Rosji