dr Katarzyna Zawadzka
katarina.zawadzka@gmail.com

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; mniejszości narodowe i etniczne; partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

problematyka mniejszości; komunikowanie polityczne; III sektor; gender w polityce edukacyjnej; problematyka kobiet w partiach polskiej lewicy


Zajmuję się tematyką kobiet!