dr Agata Krzywdzińśka
agata.krzywdzinska@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Rosji i Europy Wschodniej (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe; media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Polska; Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia; Ameryka Północna

Tematyka badań:

prasa, radio, telewizja w Rosji; rosyjska kultura audiowizualna; przekaz w polskich mediach, przekaz w mediach rosyjskich; europejski i amerykański model telewizji; dziennikarstwo śledcze i dziennikarstwo naukowe