dr Lucyna Czechowska
czechowska@umk.pl czechowska.lucyna@gmail.com

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka zagraniczna Polski; wschodnia polityka UE