prof. zw dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska 
astepienkuczynska@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Politologicznych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

problemy źródeł, przebiegu i perspektyw społeczno-politycznej i ekonomicznej transformacji regionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz perspektyw demokratyzacji systemów politycznych w krajach Europy Wschodniej, zwłaszcza: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii