dr Anna Skolimowska
a.skolimowska@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytut Politologii (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityki unijne
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

podejścia teoretyczne i metodologiczne w studiach europejskich; polityka zewnętrzna UE; procesy instytucjonalizacji współczesnych stosunków międzynarodowych; instytucjonalizacja w ramach UE po Traktacie z Lizbony