dr Joanna Lustig
joanna.lustig@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

Usługi społeczne w lokalnych politykach publicznych