dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas
joanna.sondel-cedarmas@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Europeistyki (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: doktryny polityczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

doktryna włoskiego faszyzmu; polityka rasistowska faszystowskich Włoch i III Rzeszy; ruchy i doktryny nacjonalistyczne w Europie XIX i XX wieku; totalitaryzm i autorytaryzm; nowa Prawica we Włoszech; współczesna włoska myśl polityczna; stosunki polsko-włoskie w XIX i XX wieku; federalizm europejski; projekt Eurodestra