dr Dorota Murzyn
mdorota@up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka gospodarcza; integracja europejska; polityka spójności Unii Europejskiej


Granty i projekty:

2012-2015 – Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges, finansowanie przez Unię Europejską (Education, Audiovisual and Culture Agency), (wykonawca projektu)
2014-2015 –
Rozwój regionalny w Polsce w warunkach integracji europejskiej, finansowanie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ramach Działalności Statutowej (kierownik projektu)
2012 –
Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, finansowanie przez Uniwersytet Pedagogicznym w Krakowie (wykonawca projektu)
2011 –
Wpływ projektów współfinansowanych przez środki UE realizowanych przez uczelnie wyższe Krakowa na zwiększenie innowacyjności Małopolski, finansowanie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (kierownik projektu)